Obez Bir Çocuğa Sahip Olmak İstemiyorsanız

21 Şubat 2014 Devamı

Anne sütü ile beslenen bebeklerin çocuklukta obezite ile karşılaşma olasılıkları formül mama ile beslenen bebeklere kıyasla daha düşük oluyor. Annenin obez ya da diyabet hastası olması da bu durumu değiştirmiyor.

15.000’den fazla çocuğu kapsayan araştırma belli bir süre boyunca sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin çocukluk çağında obeziteye yakalanma riskinin formül mama ile beslenen bebeklere kıyasla yaklaşık %34 oranında düştüğünü ortaya koydu.

Araştırmanın, anne sütünün diyabetli annelerin çocuklarında obezite ve diyabet döngüsünü kırmaya yardımcı olabileceğini gösterdiği belirtildi.

Diyabet hastası olan veya hastalığın gelişme riskini taşıyan annelerin çocukları için yapabilecekleri çok önemli şeyler olduğunu ve emzirmenin çocuğun obezite ve bununla ilişkili tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmakta önemli bir ilk adım olduğu vurgulandı.

Yakın tarihlerde yapılan bir başka araştırma da çocuğun anne sütü ile beslendiği her bir ayın obezite riskini %4 oranında azalttığı, dokuz ay boyunca anne sütü alan bebeklerde riskin %31 oranında düştüğü belirlenmişti.

Son araştırma 9-4 yaş arasındaki 15,253 çocuk ve onların annelerini kapsıyor. Bu annelerin ise yaklaşık 6,000’inin diyabet sorunu olmaksızın obez ya da fazla kilolu, 473’ü de diyabet hastası idi.

Araştırma verileri, annenin kilo durumu ya da diyabet hastası olup olmamasından bağımsız olarak, yaşamın ilk yılında anne sütü alan bebeklerin, çocukluk döneminde diğer bebeklere kıyasla fazla kilolu ya da obez olma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Kategori: Çocuğum, Genel, Haberler