İyi bir gözlemci olun !

04 Haziran 2012 Devamı

İletişim Uzmanı Hayati Odabaşı

Devamlı gelişen ve hem fizyolojik hem de duygular olarak değişen çocuklarımızın  bütün bu değişimlerinin  anne ve babalar tarafından izlenmesi, gözlenmesi ve verdikleri sinyallerin  doğru olarak yorumlanması gerekmektedir.

Bu açıdan çocuklarımızın;

 • Altını ıslatma
 • Tırnak yeme
 • Parmak emme alışkanlıkları
 • Tiklerin ortaya çıkması
 • Öfke ve saldırganlıkları
 • Kaygı ve korkuları
 • Depressif  davranışları
 • Kekemelik problemleri
 • Çekingenlik durumları
 • Kendilerini ifade durumları
 • Yalan söyleme sıklıkları
 • Çalma davranışları
 • Cinsel eğilimleri
 • Küfürlü konuşmaları
 • Arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle olan ilişkileri gibi,

        önemli davranışları yakından gözlenmeli,  böyle durumları yakından  takip edilmeli , gerektiğinde  bu durumu öğretmeni,rehberlik uzmanı,psikolog ve psikiyatri gibi uzmanlarla açık ve samimi bir şekilde paylaşılmalıdır.

Bu tür durumlarda da uzmanların  tavsiyeleri doğrultusunda  çocuklarımıza onları;

 • Dışlamadan
 • Korkutmadan
 • Kızmadan
 • Bağırmadan
 • Kıyaslamadan
 • İnatlaşmadan
 • Küçümsemeden
 • Alay etmeden
 • Suçlamadan
 • Şiddet uygulamadan
 • Ceza vermeden
 • Baskı altına almadan

        sabır ve şefkat ortamında  yardımcı olunmalıdır.

Çünkü uzmanlarca yapılan araştırmalarda;  çocuklarda ve gençlerdeki bütün problemlerin kaynağında  aile içi çatışmalarla birlikte, yukarıda sayılan konulardaki yanlış ve olumsuz davranışların  yattığı görülmüştür.

Kategori: Çocuğum, Haberler