Genetik Test ile Gebelik Düşük Riski Azalıyor

20 Şubat 2016 Devamı

Anne veya baba adayında kromozom testlerinde bir anormallik çıkması, bebeği çok ciddi etkiliyor. Anne veya babadaki bozukluklar dengeli, yani yerleri değişik olmakla beraber bir gen eksikliği olmaması nedeniyle bir sağlık sorunu olmazken, bu genetik bozukluk normal geçiş mekanizmalarını kullanarak bebeğe geçerken etkilenmiş kromozomların düzgün olarak geçiş yapmaması bazı genlerin eksik geçiş yapmasına yol açıyor. Bu da ya embriyonun yerleşmemesine, düşük olmasına veya anomalili bebek olmasına yol açıyor. Tüp bebek merkezlerinde embriyolar anne rahmine yerleştirilmeden önce incelenebiliyor ve böylece bazı kalıtsal hastalıklar açısından problem olup olmadığı konusunda tarama yapılabiliyor. Bu şekilde tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olmaya çalışan çiftlerin embriyoları incelenerek en sağlıklı ve iyi kaliteli olanlar seçilip anne rahmine yerleştiriliyor ve aynı zamanda kalıtsal hastalık açısından problemli olanlar da elenebiliyor.

Etkilenmemiş embriyoların anne rahmine yerleştirilmesi ile tüp bebek tedavisinin şansı da artıyor. Tıbbın ulaştığı bu son nokta kalıtsal hastalık taşıyıcısı olan veya kalıtsal hastalığı olan çiftler açısından oldukça mühim. Seçilmiş olan embriyolar transfer edileceği için bu risk ortadan kalkarak sağlıklı embriyolardan sağlıklı bebekler dünyaya gelmesi hedefleniyor. Kimi anne ve babalarda gen bozukluklarına bağlı talasemi, hemofili A ve B, kan uyuşmazlığı, Fanconi anemisi, Alport hastalığı bulunabiliyor.

Cinsiyet belirlemede yine genetik taramalar yapılabiliyor. Bu durum tek bir cinse ait kromozomlarda görülebilecek hastalıkların varlığından şüphe ediliyorsa yapılıyor. Bazı hastalıklar sadece kız çocuklarına, bazıları da sadece erkek çocuklarına geçebileceği için bu anlamda önleyici olabilmek adına cinsiyet belirlemekte kullanılabiliyor. Tüp bebek uygulamalarında başarısız olmuş hastalarda başarıyı artırabilmek adına genetik tanı yöntemi kullanılıyor. İleri kadın yaşı nedeniyle artan genetik kusur riskinden dolayı olan başarısızlık riskinin azaltılmasında bu teknik başarı şansını artırıyor.

Kardeş ile doku uygunluğu istenen durumlarda yine genetik tanı yöntemine başvurmak önemli. Sık tekrarlayan düşük vakalarında genetik tanı düşünülüyor. Tüp bebek tedavileri esnasında birden çok embriyo oluşumu sağlanarak preimplantasyon genetik tanı tekniğinden yararlanarak en kaliteli olan seçiliyor ve anne rahmine yerleştirilip düşük olma olasılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kategori: Genel, Haberler, Hamilelik