Çocukluk Döneminde Göz Tembelliği

20 Mayıs 2016 Devamı

Çocukluk döneminde, kayma olmadan her iki gözden net görüntü algılandığında normal görme gelişimi sağlanmış olur. Şaşılık, katarakt gibi nedenlerle görüntünün net bir şekilde oluşmaması sonucu, kayan gözde göz tembelliği ya da görmede azalma gelişir.

Şaşılığı olan çocukların yarısında göz tembelliği gelişir. Erken tanı konulduğunda tedavisi mümkündür. Önleyici tedbirler almak ve neden olabilecek şaşılık, katarakt gibi durumları erken düzeltmek gerekir. Ambliopi tercihen üç-dört yaşına kadar teşhis edilmelidir, altı yaşından sonra tedavisi güç, gelişme döneminin tamamlandığı dokuz yaş sonrasında görme için tedavi başarısı oldukça düşüktür.

Ambliopiyi oluşturan nedenin ortadan kaldırılması, mesela şaşılık ya da katarakt ameliyatı oluşan tembelliği düzeltmez. Tanı ne kadar erken konulursa tedavi başarısı o kadar yüksek olacaktır. Göz tembelliği ilerleyici bir hastalık değildir; görme tamamen kaybedilmez.

Tedavi
Göz tembelliğinin tedavisi için eşlik eden şaşılık, gözlük gereksinimi ya da katarakt gibi hastalıklar tedavi edildikten sonra az gören gözün kullanılmasını zorlamak için iyi gören göze kapama yapılır.

Eğer çocuk kapama yapmaya çok direnç gösteriyorsa, göz damlaları ya da özel çalışma sistemleri kullanılabilir; ancak en etkili tedavi yöntemi kapamadır.

Göz tembelliği tedavi edilmediği durumda ilerleme göstermez; ancak, gelişme dönemi sonrası tedavisi olanaklı değildir ve her iki gözün bir arada kullanılması ve derinlik hissi algılamasında zorluğa neden olur.

Kategori: ÇOCUK HASTALIKLARI, Genel, Haberler