Çocuklarda Başağrısı

31 Ekim 2013 Devamı

Başı olan herkesin, her yaşta başı ağrıyabilir.

Çocuklarda başağrısı ender değildir, ancak toplumda çocuklardaki başağrısına hak ettiği önem halen yeterince verilmemektedir.

Çocukların başı neden ağrır?

Başağrısı her yaşta sık görülen bir belirti olmasına rağmen başağrılarının küçük bir kısmının altında acil müdahale gerektiren ciddi bir neden saptanır. Çocukluklarda da erişkinlerde olduğu gibi en sık görülen başağrısı migren ve gerilim tipi başağrısıdır. Dünyada da, ülkemizde de yapılmış çalışmalarda migrenin çocuklarda %8-10 sıklığında görüldüğü, yani her on çocuktan birinde migren olduğu saptanmıştır.

Erişkinlikte migren tanısı almış kişilerin çocuğunda ilk migren ataklarının 9 yaşından önce başladığı bilinmektedir. Özellikle çocuklarda düzensiz ve az uyku, fazla ekrana maruz kalma (bilgisayar, televizyon, ekran oyunları), artan şiddet ve stres, stresle mücadele etme becerilerini geliştirememenin migren ve gerilim tipi başağrısı ile ilişkili olduğu bilinmektedir.
cocuk-bas
Migren ve gerilim tipi başağrısı dışında sinüzit, diş sorunları, tükürük bezi , kulak, çene eklemi hastalıkları da başağrısına yol açabilir. Daha ender olarak çocuklarda kafatası içindeki beyin dokusu, beyin damarları, beyin zarlarına ait sorunlar baş ağrısına neden olabilir. Tansiyon yüksekliği, kan şekeri düşüklüğü, sıvı-elektrolit kaybı, sıcak çarpması gibi her yaşta görülebilen bazı durumlar ve bazı sistemik hastalıklar da çocuklarda başağrısına yol açabilir.

Çocuklarda migrenin özellikleri nedir?

Migren tekrarlayıcı başağrısıdır; ağrılar sırasında çocuğun hiç yakınması olmaz. Ağrılar ataklar halinde gelir, tek taraflı ya da iki taraflıdır. Genellikle başın ön tarafında (alında) ya da şakaklarda şiddetli, zonklayıcı ağrı görülür ve çocuk o sırada yaptığı işe, oyuna devam edemeyip dinlenmek ister, ışıktan, sesten rahatsız olabilir. Bulantı ya da kusma görülebilir.

Ne zaman acil ünitesine ya da hekime başvurmalı?

Bebekler ve küçük çocuklar başağrısını ifade edemezler; huzursuzluk, yüksek sesle ağlama başağrısna yol açabilecek bir durumun belirtisi olabilir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda nedeni açıklanmayan şiddetli ağlama ve huzursuzluk, beslenmeyi reddetme belirtileri başağrısından kaynaklanabilir; nedeni açıklanamayan şiddetli huzursuzluk ve yüksek sesle ağlama da, özellikle ateş, kusma, bilinç değişikliği, nöbet geçirme bu tabloya eşlik ediyorsa acil ünitesine başvurmak gerekir.

Bir çocukta ani başlayan şiddetli başağrısı ortaya çıkarsa, kusma, ateş gibi başka belirti ve bulgular eşlik etse de, etmese de çocuğun hekim tarafından görülmesi gerekir. Ani başlayan şiddetli başağrısı dışında önceden olan tekrarlayıcı ağrıların karakteri değişiyorsa ya da ağrılar giderek şiddetleniyorsa, ağrıya kusma, huy ve davranış değişikliği, bilinç değişikliği, görme bozukluğu, nöbet eşlik ediyorsa, çocuk başağrısı ile uykudan uyanıyorsa çocuk en kısa zamanda muayene edilmelidir.

Kategori: Prof. Dr. Yüksel Yılmaz, Yazarlar