Yüksek Demir Katkılı Mamalar IQ Düşürüyor

29 Mart 2014 Devamı

Pediatrik Akademik Birliği ve Asya Pediatrik Araştırma Birliği’nin ortak toplantısında sunulan araştırma sonuçları* uzmanları da şaşırttı.

Araştırmada 6 aylıkken demir eksikliği sorunu bulunmayan Şilili 494 sağlıklı çocuk 10 yıl boyunca izlendi. 1 yıl boyunca bu çocuklardan rasgele seçilen bir kısmına 12 mg/L demir katkılı mama, bir kısmına da 2.3 mg/L demir katkılı mama verildi.

Araştırmayı gerçekleştiren, Michigan Üniversitesi ve C.S. Mott Çocuk Hastanesi’nden Prof. Dr. Betsy Lozoff 10 yıllık izlemenin ardından iki grup arasında nörolojik-davranışsal büyüme ve gelişim açısından önemli farklılıklar saptandığını belirtti.

IQ, görsel algı ve motor koordinasyonu etkileniyor
Bu çocukların 6 aylıktan itibaren 10 yaşına kadar hemoglobin düzeyleri izlendi. Demir katkılı mamalarla beslenmenin nörolojik-davranışsal büyüme ve gelişim üzerindeki etkilerini saptamak üzere çocukların motor gelişimleri, IQ puanları, uzamsal hafızaları, okuma ve aritmetik becerileri ile görsel motor bütünlükleri de izlemeye alındı.

Dr. Lozoff çocuklar 10 yaşına geldiğinde düşük demir katkılı mama ile beslenen çocukların tüm alanlarda diğer gruba nazaran daha yüksek puanlar aldıklarını açıkladı ve çocuklar arasındaki farkın özellikle de IQ, görsel algı ve motor koordinasyonu açısından belirleyici olan uzamsal hafıza ve motor bütünlüğü alanında belirgin olduğunu söyledi.

Demir düzeyi yüksek ve sağlıklı beslenen çocuklarda, demir katkılı mamanın olumsuz etkisi daha fazla
Dr. Lozof yüksek demir katkılı mama ile beslenen çocukların tamamının olumsuz etkilenmediğini, özellikle araştırma başlangıcında, 6 aylıkken kanında demir düzeyi en yüksek olan %5’lik çocuk grubunda olumsuz etkinin en yüksek düzeyde olduğunu vurguladı.

En kötü sonuçların, araştırma başlangıcında hemoglobin düzeyi yüksek, yani demir eksikliği olmayan ve demir katkılı mama ile beslenen çocuklarda alındığının altını çizen Dr. Lozoff; düşük ve yüksek demir katkılı mama ile beslenen çocuk gruplarının IQ puanları arasında 11 puanlık bir fark bulunduğunu ve bunun da son derece önemli bir fark olduğunu belirtti.

Dr. Lozoff bu bulguların yeterli ölçüde beslenen çocuklar için geçerli olduğunun altını çizerek, esas olarak demir içeriği yetersiz inek sütü ile beslenen çocuklar için durumun farklı olduğunu belirtti. Belirgin biçimde demirden fakir beslenen bu çocuklarda sonuçların farklı çıkabileceğini ve büyük olasılıkla bu çocuklara yüksek demir katkılı mamaların verilmesinin yararlı olabileceğini de ifade etti.

Demir eksikliğinin, bebeklerin çok hızlı büyümesi sonucu doğumdaki demir depolarının tükenmesi nedeniyle geliştiğini ve anne sütünün bebeğin ilk 4-6 boyunca ihtiyaç duyduğu demir miktarını karşıladığını söyleyen Dr. Lozoff demir katkılı mamalar, et ve demir damlasının diğer demir kaynakları olduğunu belirtti. Dr. Lozoff bu araştırma bulguları başka araştırmalarla da doğrulanana kadar bebeklere demir takviyesi verilmesinden vazgeçilmesini tavsiye etmeye gerek olmadığını da vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin sınıflamasına göre litrede 6.7 miligramdan daha az demir katkısı olan mamalar düşük demir katkılı mama olarak kabul ediliyor. ABD’de mamalara genellikle 12 mg/L demir katkısı yapılıyor, Avrupa’da ise bu oran daha düşük tutuluyor.

Kategori: Bebeğim, Beslenme, Genel, Haberler