Su Çiçeği

07 Kasım 2013 Devamı

Su çiçeği nasıl tedavi edilir?

Su çiçeği selim bir hastalıktır ve viral bir enfeksiyondur. Antibiyotik gerektirmez. Non-steroid antiflematuar ilaçlar genelde bakteriyel enfeksiyon riskini artırdığı için, tedavide ateş için parasetamol dışında ilaç kullanılmaz.

Su çiçeği hastalığının seyri sırasında, Reye Sendromu’nu artırdığından aspirin kullanılmaz. Parasetamol dışında kaşıntıya yönelik antihistaminik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ağızdan alınabilir veya cilde sürülebilir.

sucicegiSu çiçeği tedavisi

Su çiçeği geçirmekte olan bir çocuğun çok sıcak ortamda bulunmamasında fayda var çünkü terlediği zaman kaşıntısı artar. Çocuğa hafif banyolar yaptırılabilir. Banyo, kaşıntıyı ve enfeksiyon riskini engeller. Yani tedavide spesifik bir ilacımız yok. Sportif tedavi dediğimiz ateş düşürücü, kaşıntıya yönelik tedavi ve beslenmesinin iyi düzenlenmesi yeterlidir.

Ancak bazı spesifik durumlarda, çocuklarda virüse yönelik ilaç kullanılabilir, ama normal bir çocukta kullanımına ihtiyaç yoktur. Çocukta kortikosteroid kullanımı varsa, sürekli aspirin kullanımı varsa, kemoterapi görüyorsa ya da belli bir yaştan sonraki çocuklarda daha ağır seyretme ihtimali olduğu için virüse yönelik ilaç kullanılabiliyor.


Su çiçeği nasıl ilerliyor?

Su çiçeği hastalığında döküntü dönemi genelde 7 gün sürer. Tedavide 1-3 gün süren ateş için ateş düşürücü kullanırız. 7-10 gün süren bir kaşıntı için antihistaminik bir ilaç kullanılabilir.

Su çiçeğinin bulaşıcılığı döküntü ortaya çıkmadan bir hafta önce, döküntü çıktıktan sonra da 1 hafta sürmektedir. Yani lezyonların tamamı kuruyana kadar su çiçeği olan bir çocuk bulaşıcıdır.

Çocuk okula gidiyorsa

Su çiçeği temasla ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Bu dönem içinde çocuğun istirahat etmesi, yuvaya gidiyorsa yuvadan, okula gidiyorsa okuldan uzaklaştırılması diğer arkadaşlarına bulaştırmaması açısından önemli. Yani istirahat ettiği dönemde semptomuna yönelik tedavi yapıyoruz. Şikayetleri olduğu sürece şikayetlerine göre tedavi yapıyoruz. Tedavi süresi döküntü ortaya çıktıktan sonra bir haftadır.

Su çiçeğinin belirtileri nelerdir?

Su çiçeği çocukluk çağı hastalığıdır. Selim bir hastalıktır. Hastalığın bulaşıcılığı çok yüksektir. Çocuklarda döküntüyle ve ateşle seyreden bir hastalıktır. Kuluçka dönemi olarak enfeksiyon ajanı bulaştıktan 14-21 gün sonra döküntü ortaya çıkmaktadır. İlk 1-2 gün hafif ateş, halsizlik, burun akıntısı gibi bulgular olur. 1-2 gün bu hafif bulguların arkasından döküntü başlar.

Döküntüler

Döküntüler vezikülerdir, yani içi sıvıyla doludur. Genelde çocukların yüzünde, saçlı derinin içinde, boynunda, karnında, sırtında olur. Döküntü kollarda daha az görülür. Su çiçeğinde her yaşta döküntü olabiliyor. Hafif ama daha kabartılı bir kızarıklık ve içi sıvı dolu lezyonlar vardır.

Bir de kurumakta olan, kabuklanmakta olan lezyon vardır. Döküntünün aktif olarak arttığı dönemde ateş 1-4 gün arası sürmektedir. Ateş ve döküntü dışında, özellikle çok spesifik olan su çiçeği döküntüsü kaşıntılıdır. Yani çocuk döküntü olan yeri kaşımaya çalışmaktadır.

Su çiçeği ateş yapar

Bunun dışında çocuğun iştahsızlığı olabiliyor, halsizliği olabiliyor, ağız içindeki lezyonlardan dolayı ağız içinde ağrı olabiliyor. Yani döküntü, ateş, halsizlik, iştahsızlık spesifik bulgulardır. Döküntünün süresi çocuklarda genelde 1 haftadır. Su çiçeğinde döküntü ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş yeni döküntüler oluşur ve eskiler kurur.

Su çiçeği sonrasında iz veya leke kalır mı?

Su çiçeğinin kendisinin yaptığı lezyonlardan sonra genelde iz kalmaz. Ancak su çiçeği sırasında bakteriyel bir enfeksiyon ilave olduysa, su çiçeği lezyonu daha da büyüdüyse, içindeki iltihap oranı daha da arttıysa iz kalabilir.

Streptokok enfeksiyonu, stafilokok enfeksiyonu gibi bakteri ilave olduğu zaman hem hastalığın seyri daha ağır olur, hem de bu lezyonlar iyileşirken skar dokusu bırakabilir.

Kaşınmak enfeksiyona neden oluyor

Su çiçeği olan bir çocuk kaşındığında tırnaklarıyla enfeksiyon bulaştırabilir veya vücut direncini düşüren ikinci bir enfeksiyon ilave olduysa bakteriyel enfeksiyon riskini artırır. Su çiçeği hastalığında non-steroid antiflematuar kullanıldığı zaman bakteriyel enfeksiyon ilave olma riskini artırmaktadır, bunlar iz bırakır.

Yine su çiçeği hastalığında, vücut direncini düşürdüğü için bazı komplikasyonlar daha da artmaktadır. Orta kulak iltihabı ve bakteriyel enfeksiyon olarak zatürre riski artmaktadır.

Su çiçeği çok nadir de olsa, meningoensefalit dediğimiz çocuklarda şuur değişikliği, yürüme problemlerine de neden olmaktadır. Ama genelde selim bir hastalıktır, kendiyle sınırlı bir hastalıktır. Su çiçeği 1 haftada kendi kendine iyileşir ve genelde kalıcı bir sekel bırakmaz.

Su çiçeği aşısı olmak hastalığa yakalanmayı engeller mi?

Su çiçeği aşısı 1995’ten beri uygulanıyor. Aşının koruyuculuğu %90’a yakın. Genelde 1 yaşla 15 arasında yapılır. Ama daha büyük çocuklara da yapılabilir. Yakın zamana kadar aşı tek doz olarak yapılıyordu. İlk çıktığında antikorlarla koruma süresi 11 yıla kadar çıkar. 20 yıl koruyucu olduğuna dair çalışmalar da yapıldı.

İkinci doz şart

Ama ikinci doz için hep ucu açık bırakılmıştı. Yani günün birinde 2. bir doz gerektirebilir diye. 2. doz Dünya Sağlık Örgütü Amerikan Pediatri Akademisi tarafından düzenli uygulanmaya başlandı.

15 aylık ya da 1 yaşında aşı yaptığımız çocuğun aşısını genelde 4-6 yaş arası ikinci bir dozda tekrarlıyoruz. İlk dozdan sonra koruyuculuğu %90, ikinci dozda koruyuculuk oranı daha da artmaktadır.

Su çiçeği yetişkinlerde de görülür mü?

Su çiçeği bulaşıcılığı en yüksek olan enfeksiyonlardan biridir. Atak hızı %70’tir. Bir sınıfta hiç su çiçeği geçirmemiş 100 kişi varsa, 1 çocuk su çiçeği olduğu zaman 70 çocuğun da su çiçeği olma ihtimali var.

Bulaşıcılığı çok yüksek bir hastalıktır. Bu nedenle aşının olmadığı dönemde genelde çocuklar okul çağı öncesi ve okul çağında bu hastalığı geçirmekteydi. Şu anda aşılanmayla hastalık oranı azalmaktadır. Ancak su çiçeği döküntü olmadan, klinik bulgu vermeden de geçirilebilir.

yetiskinsucicegiErişkinler dikkat!

Bir erişkin ben geçirmedim diyorsa gerçekten geçirmediğini anlamak için kanda antikor düzeyine bakılabilir. Antikor düzeyi eğer negatif ise hastalığı geçirmemesi için su çiçeği aşısı yaptırabilir. Çocuklarda da şu anda 2 doz yapılıyor. 13 yaşında büyük çocuklarda da ilk doz yapılır, 2. doz genelde 2 ay sonra yapılabilir.

Erişkindeki su çiçeği hastalığı çocuğa göre daha ağır seyretmekte ve komplikasyonları daha fazla olmakta. Bu nedenle belli bir yaşın üzerinde su çiçeği 10 yaşın üzerinde geçiren çocuklarda su çiçeği virüsüne yönelik antiviral ilaç kullanılabilmektedir.

Yetişkinlerde daha ağır geçiyor

Erişkinler hastalığı geçirebiliyor ve daha ağır atlatıyor çocuklara göre. Yetişkinlerde de çocuk gibi döküntülü dönemi 1 haftadır. Tedavi ateşe ve kaşıntıya yöneliktir. Hastalığı geçiren yetişkinin başkalarına bulaştırmaması için evde istirahat etmesi önemli.

Yetişkinlerde komplikasyonlar daha ağır olmakta. Mesela enfeksiyon olduğu zaman ya da bir komplikasyon olduğu zaman daha ağır seyretmekte. Su çiçeğinin çok nadir görülen birçok komplikasyonu var. İleriye yönelik sekel bırakabilecek basit komplikasyonlar olabiliyor. Bunlar erişkinlerde çocuklara göre biraz daha ağrı seyretmekte.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: ÇOCUK HASTALIKLARI