Lupus Hastalığı Hamile Kalmayı Engelliyor

13 Temmuz 2016 Devamı

Lupus hastalığı romatizmal bir hastalıktır ve özellikle böbrek ve kalp tutulumu ile seyreder.

Kadın hamile kalmadan önce yapılan bazı testlerle kalp ya da böbreklerde bir problem olup olmadığı, lupus hastalığının bu organları tutup tutmadığı anlaşılabilir.Gebelik düşünen bir kadında lupus hastalığı var; ancak hastalığın aktif olmadığı biliniyorsa, lupus hastalığının kalp ya da böbreklerde bir tutulumu gözlenmiyorsa kişinin gebe kalması bir problem yaratmaz.Gebelikte lupus hatalığı çok yakından takip edilmelidir ve böbrekte bir yetersizlik durumunun ortaya çıkma ihtimalinin önceden tahmin edilmesi, bu durumun önleminin alınması çok büyük önem taşır. Aynı şekilde hamile kadının kalbinin de yakından takip edilmesi gerekir ve bir kalp yetmezliğinin meydana gelmesinin önlenmesi için tedbirler alınması gerekir.

Kategori: Anneliğe Hazırlık, Genel, Haberler