Gebelikte Uyuşma Ve Karıncalanma Şikayetleri

29 Ocak 2014 Devamı

Uyuşma ve karıncalanmanın en sık sebebi sinirlere olan bası ve sinir sıkışmasıdır. Sinir sıkışması, vücudumuzdaki sinirlerin anatomik seyirleri boyunca bası altında kalmaları sonucu gelişir. Sıkışma genellikle sinirin kemik veya yumuşak dokudan oluşan bir kanaldan geçtiği bölgelerde oluşur.

Genellikle el bileğinde görülen sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), vücutta en sık görülen sinir sıkışmasıdır. Burada sinir, el bileğinin iç kısmında sıkışmaktadır ve buna bağlı olarak hastalar el parmaklarında uyuşma, karıncalanma, iğne batması, uyuşukluk ve bazen de ağrıdan yakınır.

Bu şikayetler daha çok baş parmak, işaret parmağı, orta parmakta ve yüzük parmağının da yarısında hissedilmektedir. Ağrı künt ya da sızlayıcı karakterde olup, dirsek ön yüzüne ve hatta omuzun dış tarafına doğru yansıyabilir ve genellikle şiddetli rahatsızlıklara sebep olabilir.

Gebelerde uyuşma ve karıncalanma neden olur?

Hamilelikte rahim büyüdükçe, bacaklara giden birçok sinire baı yapabilmekte ve üzerine binebilmektedir. Su tutulmasına bağlı olarak bacaklar şiştiği taktirde bazı sinirler basınca mağruz kalabilmektedirler. Bu basınç genelde bacaklarda ve parmaklarda olmak üzere uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilmektedir. Bu belirtiler nadiren ciddi olabilmekte ve doğumdan sonra kaybolmaktadır ve genellikle lohusalığın sonuna doğru .

Nadiren de olsa kol ve eller de etkilenebilmektedir.Karpal tünel sendromu olarak adlandrılan bir hastalıkta, bir ya da her iki elde yanma, iğneleme ve parmaklarda uyuşukluk hissedilmesine neden olabilmektedir. Özel bir atel (el bileğinin sabit kalmasına yardım eden bir sargı çeşiti ) giyilerek rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olunabilir.

Bazı kadınlarda çok hızlı ve derin solumaya bağlı olarak uyuşukluk ve iğnelenme hissedilebilir. Anksiete (aknsiete iç sıkıntısı,endişe, korku ve kuruntunun sebep olduğu pisişik gerilimle belirgin huzursuzluk hali) daha hızlı ve derin solumaya neden olduğu için nefes darlığı hissetmenize neden olabilir.

Gebelerde uyuşmalar en sık ne şekilde rahatsızlık verirler?

Gebenin en tipik yakınması, gece uykudan uyandıran elde ve parmaklarda uyuşmadır. Buna bağlı uyku bozukluğu sıktır. Hasta gece elinde uyuşma ile uyanır, genellikle elini hareket ettirir, silkeler. Bu hareketle Bazı hamileler cisimleri ellerinden düşürdüğünden yakınırlar ve bunu eldeki kuvvetsizliğe bağlı zannederler. Oysa yapılan kuvvet muayenelerinde sıklıkla kuvvetsizlik saptanmaz; bu olay çoğunlukla parmak uçlarındaki duyu bozukluğundan kaynaklanmaktadır.

Uyuşma ve karıncalanma için tedavide ne yapılmalıdır?

Eğer bir “karpal tünel sendromu” bulgusu var ise tedavinin ilk aşaması hastanın el bileğine takacağı bir atel vermektir. Bu atel el bileğini olması gereken pozisyonda tutacak, böylece sıkışma önlenmiş olacaktır. Şikayetleri yeni başlamış ve çok şiddetli olmayan hastalarda tek başına atel yeterli olabilir. İlaç olarak parasetamol türü ağrı kesici ilaçlar, sinir uçlarını koruduğu varsayılan B vitaminleri, ve genellike magnesium içeren preparatlar gebede yardımcı olabilmektedir.Lokal kullanılan kremler ve pomatlar genellikle etkili olmamaktadır.

Kategori: gebelikte sık görülen şikayetler, Genel, Haberler