Çocukluk çağında eğitim

17 Mart 2011 Devamı

Dr. Salim Erdoğan

Bütün insanlar, bilhassa bebekler ve çocuklar sevgiye, ilgiye ve şefkate muhtaçtır. Bunun için bir bebeğe, bir çocuğa sadece bakıp maddi ihtiyaçlarını temin etmek yetmez.
Sevgiye, ilgiye ve şefkate olan ihtiyaç, maddi ihtiyaçlardan daha önemlidir. Bebek doğduğu andan itibaren ona, tam bir sevgi, ilgi ve şefkatle muamele edilmelidir.
Bebek, emeklemeye başlayıncaya kadar, uyku uyuduğu zaman hariç, anne kucağında olmalıdır. Bebeği, babasının, ablasının ve ağabeyinin, dedesinin, ninesinin kucağına alması da önemlidir. Ancak, onun en muhtaç olduğu sevgi, anne sevgisidir. Ailede herkes bebeğe tatlı dil ve güler yüzle hitap etmelidir. Herkes birbirine karşı da böyle davranmalı, bebek, sevgi atmosferi içinde büyümelidir.
Emeklemeye başladıktan sonra, bebeğin uygun yerde emeklemesine müsaade etmeli, fakat onu yalnız bırakmamalıdır.Anne sevgisi ve şefkati o kadar önemlidir ki, annelerinden uzun süre ayrı kalan bebekler bu sebepten mamayı reddederek, ölmeyi tercih edebilmektedir. Özellikle 2-6 yaş grubundaki çocukların sosyal gelişmeleri bakımından anne sevgisi ve şefkati son derece önemli rol oynamaktadır. Başta annesi olmak üzere ailenin bütün fertleri bebeğe ilgi gösterip ona güzel sözler söylemelidir. Bebeğe söylenen kelimeler, konuşmağa başlamadan önce bile onun hafızasında muhafaza edilir ve daha çabuk konuşmasında büyük rol oynar.
Anne sütünün, bebeğin maddi ve manevi gelişmesinde büyük önemi vardır. Bebeğini emzirmesi, annenin de ruh ve beden sağlığı için şarttır. Anne sütünün dışında mama verileceği zaman kaşıkla yedirilmeli ve asla biberon kullanılmamalıdır. Aksi halde bebek, daha kolay olan biberonu tercih eder ve anne sütünü bırakır. Anneler bebeklerini, mümkünse iki, iki buçuk yaşına kadar emzirmelidirler. Kendi durumları müsait olduğu halde bazı annelerin, bakıcı tutmaları doğru değildir. Hiçbir bakıcı, hatta hiç kimse anne sevgisini veremez. Çocuk hiçbir zaman bu sevgiden mahrum edilmemelidir.

Kategori: Bebeğim, Genel, Yazarlar