Çocuklarda Böbrek Reflüsü, Böbrek Yetmezliğine Yol Açabiliyor

28 Kasım 2015 Devamı

Böbrek reflüsü için erken dönemde tanı koymak zordur. Henüz gebelikteki anne karnında yapılan ultrason takiplerinde bile çocuk böbreğinin genişlemiş olması ile yüksek dereceli reflüden şüphe edilmesi gerekir ve doğum sonrası incelenmesi önemlidir.

Yenidoğan döneminde ve okul öncesi yaşlarda ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda bu hastalığın mutlaka akla gelmesi gerektiğini belirterek, karın ve böğür ağrısı, yaşıtlarına göre büyüme gelişme geriliği, gündüz idrar kaçırma gibi yakınmaların da hastalığın belirtileri olabileceğinin altını çizdi. Ayrıca bazı durumlarda idrar kesesinde fonksiyon bozukluğunun bulunmasının da böbrek reflüsüne yol açabileceğine ve bu fonksiyon bozukluğunun giderilmesi ile reflünün engellenebilir.

Bu hastalıkta, böbrek hasarına yol açmamak için hastalığın derecesine göre ilaçlı tedavi, takip veya cerrahi tedavi planı yapıyoruz. Düşük dereceli böbrek reflüsü olan çocuklarda, idrarın tam boşaltılması, düşük doz antibiyotik kullanımı ile ergenlik çağına kadar kendiliğinden düzelme beklentisi ile takip yapılır. Bu dönemde hastalığın böbreğe zarar vermesine neden olacak idrar yolu enfeksiyonunu engellemek için düşük dozda antibiyotik kullanılması ve varsa idrar kesesinin fonksiyon kusurlarının tedavisi gerekir. Ayrıca hastalar doktor kontrolünde olmalı, aralıklarla idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyonları açısından izlenmelidir. Bu durumdaki erkek çocukların sünnet edilmesi de enfeksiyon riskini azaltmak için tavsiye edilir. Böbrek reflüsü tanısı olan çocuklarda antibiyotik kullanımına rağmen ateş, idrar yolu enfeksiyonu görülüyor ve reflü böbreğe zarar veriyorsa ve beklemekle düzelmeyecek bir takım anatomik bozukluklardan kaynaklanıyor ise cerrahi tedaviye başvurulmalıdır. Cerrahi tedavi, açık ya da kapalı olarak her hastaya göre ayrı planlanarak yapılır.

Kategori: ÇOCUK HASTALIKLARI, Genel, Haberler