18. Ayda Bebek Gelişimi

23 Ekim 2013 Devamı

Bu aylarda, çocuklarımız-da anlama kapasitesi da-ha gelişmiş ve daha belirgindir. Biz-leri taklit etmeleri fazlalaşır. 18. ayda çocuklarımız bir kağıt ve kalem buldukları an karalama gi-rişiminde bulunurlar. Bu, onlar için gelişimleri açısından çok önem-lidir.

Hamurlarla oynamaktan, kum ve suyla oynamaktan büyük zevk alır. Onlara bu ortamları sağlarsak daha mutlu olacaklardır. Çocukları-mız günlük işlerimizin büyük bir bölümünde bize yardım etmek is-teyebilir, hatta hareketlerimizi tak-lit edeceklerdir.
Bu aylarda çocuklarımız; kü-çük şekerleri, boncukları, iğne ve iplikleri görür görmez iyice gelişmiş bir kıskaçlama tutuşuyla eline alırlar.

Basit, kolay, anlaşılır, renkli ki-taplara bakmaktan hoşlanırlar. Par-maklarıyla gösterirler. Bu aylarda bebeklerimiz, doğrudan doğruya kendisiyle konuşularak iletişim ku-rulmasına ilgi gösterirler. Otuzdan fazla sözcük kullanmaya başlarlar ve daha fazlasını anlarlar.
Çocuk şarkılarından hoşlanır ve eşlik etmeye çalışırlar. Sosyal be-ceri sergilemelerinde ise; kaşığı tu-tar ve yemeği dökmeden ağzına götürürler, oldukça iyi çiğnerler. O zaman demek oluyor ki, bu aylar-dan itibaren bebeklerimizin kendi yemeklerini kendileri yemeleri sağ-lanmalı, dökse bile tepki vermeme-liyiz. Hatta bardağı iki eliyle kavra-yıp üstüne veya çevreye pek fazla dökmeden içebilirler.

Ayakkabılarını, çoraplarını ve şapkasını kendileri çıkarabilirler hatta bundan çok hoşlanırlar. Ama tekrar giyemezler. Hâlâ altlarını ıs-latırlar. Bu normaldir. Ama tuvalet ihtiyaçlarını genel huzursuzluğuyla ve sesli anlatımla önceden haber vermeye başlamışlardır. Bu özellik-lerini takip edip bezine değil de tu-valete yetiştirebilirsiniz. Oyuncak-ları artık ağzına götürmez.

Günlük etkinliklerimizden ba-zılarını kendince taklit etmeye çalı-şır. Oyuncak bebeğine yemek ye-dirmek, kitap okumak, yer süpür-mek gibi..

Başta annesi olmak üzere, ta-nıdık yetişkinlere duygusal açıdan hâlâ epeyce bağımlıdır. Çocukları-mız bu aylarda, zaman zaman, om-zumuzu tutarak, bize vurarak, ya-sak olan şeyleri yaparak veya kural-lara uymayı reddederek çeşitli dik-kat çekme oyunlarına başvuracak-lardır. Hatta bunun yanı sıra diğer çocuklarla işbirliği ve anlaşma içine girmiştir.

Kategori: Ay Ay Bebek Gelişimi