Otizmde Erken Tanı ve Müdahale Çok Önemli!

14 Mart 2014 Devamı

Anne-babaların çocuğun gelişimi ile ilgili şüphe ya da endişelerini mutlaka doktora bildirmeleri ve çocuğun, bir çocuk psikiyatrisi uzmanı hekim tarafından değerlendirilmesini sağlamaları gerekiyor.

Otizm ya da Otistik Spektrum Bozuklukları her 166 çocuktan birinde görülmekte ve görülme sayısı her yıl büyük bir hızla artış göstermektedir. Ancak ne yazık ki, birçok anne-baba ilk uyarıcı işaretleri gözden kaçırmakta ve dolayısıyla da çocuklar erken müdahaleden yararlanamamaktadır.

Otistik çocukların özellikleri nelerdir?
Bir beyin hastalığı olan otizm farklı çocukları farklı biçimlerde etkilediğinden saptanması ya da tanı koyulması her zaman kolay olmamaktadır. Örneğin bir otistik çocuk göz teması kuramazken, bir diğeri göz teması konusunda sorun yaşamamakta, buna karşın kendisine dokunulmasına dayanamamakta ya da bazı yiyeceklerin koku veya dokusunu tolere edememektedir.

Tüm otistik çocuklardaki ortak payda ise sosyal etkileşim, başkaları ile iletişim kurma ve gelişimsel düzeyine uygun oyunlar oynamakta sorunlar olması ve belirli hareketleri sürekli tekrarlama eğilimidir.

İlk sorun ne zaman fark edilir?
Bazı aileler doğumdan kısa süre sonra bir sorun gözlerken, bazılarının da herhangi bir sorunun varlığının farkına varmaları bir yılı bulabilmektedir. Tipik olarak aileler doktorlardan önce sorunun farkına varmaktadır.

Doktorlar ise çoğunlukla çocuğu sorunlu davranışı gözlemeye yetecek ölçüde uzun bir süre boyunca görmedikleri için, gelişimi izlemek üzere beklemeyi tavsiye etmekledirler.

Bu da ailenin ilk sorun belirtmesi ile çocuğun değerlendirilmek üzere çocuk psikiyatrisi uzmanına sevk edilmesi arasındaki sürenin uzamasına -ortalama 2 yıl- yol açmaktadır.

Erken müdahale neden önemli?
Çocuğun gelişim gecikmeleri konusunda değerlendirilmesinde geç kalınmasının sakıncası beyinde belli becerilerin gelişimi açısından kritik zamanların söz konusu olmasıdır: Çocuklar bu becerileri bu zamanlarda öğrenmezlerse, öğrenme şansını tamamen yitirmeleri söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, çocukta herhangi bir sorun olduğundan şüphe eden anne-babalar mutlaka çocuklarının bir çocuk psikiyatrisi uzmanı hekim tarafından değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Çocuğun tam olarak değerlendirilmesi belli ölçüde zaman ve para harcanmasına neden olsa da, sürecin başlaması en kısa zamanda ve hatta bazen değerlendirme tamamlanmadan ve henüz kesin tanı koyulmadan önce müdahalelerin başlatılmasını sağlar.

Otistik çocuklar gözlem yoluyla öğrenmezler, becerilerin bu çocuklara özel eğitimler ile öğretilmesi ve ardından da çocukların bu becerileri günlük yaşamda kullanmayı öğrenmeleri gereklidir.

Gerekli müdahaleler ne kadar erken başlarsa, daha sonraki zamanlarda hastalığın gidişi de o kadar iyi olacaktır.

Kategori: Genel, Haberler, Sağlık & Güzellik