Memurlar için Öngörülen Çocuk Zammı

01 Kasım 2013 Devamı

2014 ve 2015 yıllarında net 123 liralık zam tüm memurların sadece taban aylığına yansıtıldı.

Ancak gösterge ve yan ödeme katsayısı rakamları, yüzdelik zam olmadığı için artmadı.

Zammın taban aylığı ile sınırlı kalması, özellikle memurlar için önemli bir gelir kapısı olan aile ve çocuk yardımı kalemini olumsuz etkiledi. Eş ve çocuk durumuna göre her ay aldıkları “aile ve çocuk yardımı ” her 6 ayda bir “gösterge rakamı”na yapılan zam oranında artıyordu. Önümüzdeki yıl gösterge rakamında artış olmayacağı için memurun ne aile yardımı nede çocuk yardımına zam yapılamayacak.

Halen eşi çalışmayan memur, çalışmayan eşi için her ay 163 lira 87 kuruş aile yardımı alıyor. Eğer 123 liralık seyyanen zam yerine örneğin yüzde 3 artı 3 zamda uzlaşılmış olsaydı, bu tutar önümüzdeki ocak ayında 168 lira 80 kuruşa, temmuzda da 173 lira 85 kuruşa yükselecekti. Zam yüzdelik olmadığı için eşi çalışmayan memur önümüzdeki yılın tamamında toplam 89,5 liralık gelirden olacak.

Sıfır ile 6 yaş arasında çocuğu olan memur, her ay 38,4 lira, 6 yaşın üzerindeki her çocuk için se sayı sınırı olmaksızın 19,2 lira alıyor. Gösterge rakamına zam yapılmayacağı için memur 6 yaşından küçük her çocuk başına 21 lira, 6 yaşından büyük her çocuk başına da 10,5 lira kayba uğrayacak. Buna göre örneğin eşi çalışmayan, ikisi 6 yaşından küçük, biri 6 yaşından büyük toplam 3 çocuğu olan bir memur ailesi, yeni zam sisteminden dolayı yıllık 142 lira gelir kaybına uğrayacak. Kaybın yaklaşık 90 lirası çalışmayan eşten, 52 lirası da üç çocuk için alınamayacak zamdan kaynaklanacak.

Kategori: Genel, Haberler