Kızlarla Erkekler Arasında Okuma Farkı

20 Nisan 2014 Devamı

Erkeklerin okumayı öğrenmesinin genellikle kızlardan daha uzun sürdüğü; kızlara nazaran daha az okudukları ve okumaya karşı daha isteksiz oldukları biliniyor. Ayrıca erkeklerin anlatı tarzı metinleri daha zor kavradıkları, buna karşın bilgilendirici metinleri kavramakta daha başarılı oldukları da biliniyor.

Uzmanlar bu durumun; doğumda erkeklerin beyinde dil merkezinin kızlardan daha küçük olması (buna karşın uzamsal düşünce merkezi daha geniş) ve nihai olarak aradaki farkı kapatsalar da, konuşma ve dil becerilerinin kızlardan daha yavaş gelişmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyorlar.

Bu doğumsal biyolojik farklılık nedeniyle genellikle kızlar okumayı daha çabuk öğreniyor ve bulundukları ortamda konuşulan dili erkeklerden daha önce anlamaya başlıyorlar. Okulun ilk yıllarında okuma öğrenmeyle ilgili desteğe ihtiyaç duyan erkek çocuk sayısının daha fazla olmasının nedenlerinden biri de bu durum…

Bazı uzmanlar bu durumun erkek çocuklarda özgüven azalmasına yol açabildiğini, insanların başarılı oldukları şeyleri yapmayı tercih ettiklerini ve dolayısıyla okumayı öğrenme aşamasında tökezlemesi durumunda erkek çocukların yaşamın ilerleyen yollarında da okumaya ısınmalarını engelleyebildiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla, gerek anne-babaların, gerekse öğretmenlerin erkek çocuklara okumayı sevdirme konusunda biraz daha fazla çaba göstermeleri gerekebiliyor…

Kategori: Çocuğum, Genel, Haberler