RSSKategori: Prof.Dr.Serap Uysal

Serebral Palsi-Beyin Felci

Serebral Palsi-Beyin Felci

Serebral Palsi, Beynin, Oluşumundan Başlayarak Uzun Süreli Gelişim Sürecinde Yani Doğum Öncesinde, Doğum Sırasında Veya Sonrasında Hasar Görmesi Sonucu Ortaya Çıkar.İlerleyici Olmayan, Hareket Ve Sinir Sisteminin Değişik Derecelerde Bozuklukları İle Seyreden Bir Sorundur. Çocuğun Zihinsel Ve Hareket Gelişiminde Bozulma, Epilepsi, Davranış Ve Konuşma Problemleri, Görme-İşitme Sorunları En Bilinen Sonuçlarıdır. Nedenleri Çok Çeşitlidir. Doğuştan (Konjenital) Olabileceği […]

19 Aralık 2015 Devamı
Çocuklarda Bir Uyku Bozukluğu Çeşidi: Uyurgezerlik

Çocuklarda Bir Uyku Bozukluğu Çeşidi: Uyurgezerlik

Uyku Bozuklukları Bebeklik Döneminde Daha Fazla Olmak Üzere Çocukluk Yaş Grubunun En Sık Şikayet Konularından Birisidir. Çocukların % 20-30 unda Aileler Tarafından Belirtilen Ve Doktora Başvurulan Uyku Bozukluklarının Bir Kısmı Uykuyu Başlatma Bir Kısmı İse Uykuyu Devam Ettirme Sorunudur. Görülme Sıklığını Söylemek Mümkün Değil Ancak Uyku Sorunları İçinde % 1-5 Arasında Yer Alıyor. Giderek Daha […]

16 Eylül 2015 Devamı
Çocuklarda Zihinsel Ve Motor Gelişim

Çocuklarda Zihinsel Ve Motor Gelişim

Gelişme; anlama, ifade etme, hareket ve günlük yaşam becerileri gibi alanlarda işlev kazanma sürecidir. Bebek anne karnında yaklaşık 40 haftalık bekleme süresi sonrası farklı bir dünyaya adımını atar. Bebeğin genetik tüm özellikleri onun sağlıklı doğması, normal zihinsel fonksiyonların devamını belirleyecektir. Gelişme süreci doğumdan sonra değil, temel bütün özellikleri ile Anne karnında başlar ve devam eder. […]

15 Temmuz 2015 Devamı
Çocuklarda Konuşma Becerisi Ve İlişkili Sorunlar

Çocuklarda Konuşma Becerisi Ve İlişkili Sorunlar

Konuşma beyinde başlar ve ses aracılığı ile ifade edilir. Ses, iletişimin duyulabilir hale gelmesinde önemli bir araçtır. Bebekler konuşmaz ancak çeşitli sesler çıkarır. Bunu iletişim amacıyla kullanır. Bebeğin çevreyle ilk zamanlardaki iletişim şekli ağlamadır. İsteklerini, ihtiyaçlarını ağlayarak belirtir. İnsanların konuşabilmesi birçok organın işbirliğini gerektirir. Ses telleri başta olmak üzere larenks (gırtlak), farenks (yutak), solunum yolları […]

18 Mayıs 2015 Devamı
İnfantil Spazm (West Sendromu)

İnfantil Spazm (West Sendromu)

İnfantil spazm hangi yaşta görülür? Yaşamın ilk yılı içinde görüle epileptik nöbetlerin % 52 si infantil spazmlardır. Yaş ve cinsiyet ayırımı nedir? Erkek çocuklarda 2 kat daha fazladır. Başlangıç yaşı sıklıkla 4-6. aylar arasındadır. nadir olarak 9.aydan sonra ortaya çıkar. Nöbetler nasıl fark edilir? Nöbetler boyun, gövde , kol ve bacak kaslarının genellikle simetrik ani […]

15 Nisan 2015 Devamı
Çocuklarda Baş Ağrısı

Çocuklarda Baş Ağrısı

Çocuklarda baş ağrısının genel olarak görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Yaş gruplarına göre sıklığı ise 6-15 yaş grubunda %40, 15 yaş sonrasında ise %75 oranındadır. Baş ağrısının ortaya çıkış şekli ve tekrarlama özellikleri göz önüne alındığında oluşumunun bir çok farklı faktörden kaynaklandığı görülür. Hastanın daha önce hiçbir şikayeti yokken ağrı aniden ortaya çıkıyor, şiddetli baş […]

16 Mart 2015 Devamı
0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Uyku Ve Bozuklukları

0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Uyku Ve Bozuklukları

Uykuyu, çevreyle bilinçli iletişimin, organizmanın fizyolojik ihtiyacı sonucu istemli olarak kesilmesi hali olarak tanımlamak mümkündür. Süresi ve düzenliliği yetersiz uykular sonucunda, çocukların günlük işlevlerinde yetersizlik vardır. Durgunluk veya huzursuzluk, algılama güçlükleri, beslenme sorunu, duygu durum bozuklukları en sık karşılaşılan sorunlardandır. Özellikle son 50 yılda, tıbbi teknolojinin yardımıyla uykunun özellikleri ile ilgili önemli araştırmalar yapılmış ve […]

04 Şubat 2015 Devamı
Hipotonik (Gevşek) Bebek

Hipotonik (Gevşek) Bebek

Hareket sistemimizin en önemli parçası olan kaslarımızın istirahat halinde bile belirli bir gerginliği vardır. Bunun sayesinde duruşumuz, pozisyonumuzun devamı mümkün olabilmektedir. Ancak bu gücün sağlamlığı ve devamlılığı beyindeki kontrol merkezleri ve kaslara elektriksel uyarının iletimini sağlayan sinirlerin düzgün çalışması ile mümkündür. Bu sisitemin herhengi bir nedenle bozulması kaslarda güçsüzlüğe ve hareketlerde gevşekliğe neden olur.Bebekler doğdukları […]

02 Haziran 2014 Devamı
Çocuklarda Havale-Konvülziyon

Çocuklarda Havale-Konvülziyon

Duygu, düşünce ve hareketlerimizin merkezi olan beyin milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Bunlar elektrik ağı gibi birbirleriyle ilişkili yapılardır. Bir düzen içinde çalışırlar. Eğer bu çalışma düzeni içinde bir sorun yaşanırsa çocukta istem dışı (kol,bacak, yüz veya tüm vucutta) engellenemeyen hareketler ortaya çıkar. Bilinç genellikle kapalı olabileceği gibi bazı havale tiplerinde de bilinç değişikliği nadiren olmayabilir. […]

21 Nisan 2014 Devamı
Çocuklarda Epilepsiye Yaklaşım

Çocuklarda Epilepsiye Yaklaşım

“Nöbet”, “Konvülziyon” veya “Kriz” çoğunlukla aynı durumu tanımlamak için kullanılır. Epilepsi tanısını koyarken nöbetlerin farkına varılması gereklidir. Buda genellikle hastanın yakın çevresinin vereceği öyküye bağlıdır. Epileptik bir nöbet daya daima bir yada birden fazla beyin fonksiyonunun bozulmasına karışmasına neden olur. Yani epileptik nöbet değişik nedenlere bağlı olarak beynin anormal bir reaksiyonudur diyebiliriz. Bazen çok kolay […]

04 Şubat 2014 Devamı