Fenni Sünnet Dönemi Bitiyor

02 Kasım 2013 Devamı

Sağlık Bakanlığı’nın birçok alanda kanuni değişiklikler içeren Sağlık Torba Tasarısı ‘nın fenni sünetçiliğe ilişkin düzenleme komisyondan geçti.

Sağlık Komisyonu’nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Meclis’te yasalaşması beklenen düzenlemede fenni sünnetçiliğe ilişkin de bir düzenleme yer alıyor. Kanunda fenni sünetçilerin yetkileri 2013 yılı sonu itibariyle sona eriyor. 2014 yılından itibaren sünneti sadece cerrahlar yapabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülen Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak. Sağlık Bakanlığı’nın faaliyet gösterdiği birçok alanla ilgili kanuni değişiklikler içeren torba kanunda fenni sünnetçilikle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Fenni sünnetçilik yasaklanırken, sadece cerrahların sünnet yapması hükme bağlanıyor. Sadece olağanüstü ve istisnai hallerde Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenecek eğitimi alan kişiler hekim gözetiminde sünnet yapabilecek. Geçmişteki kanunlara göre sünnetçilik yapanların yetkileri 31 Aralık 2013’te sona erecek. Torba Kanun’da fenni sünnetçilik ile ilgili yapılan düzenleme şu şekilde: “11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘ameliyat’ ibaresi ‘ameliyat ile sünneti’ şeklinde değiştirilmiş, aynı cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ancak olağanüstü ve istisnaî hâllerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.”Düzenlemede Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, hastane öncesi acil tıbbî müdahaleleri yapmaya yetkili olabilecek. Söz konusu personelin yetki ve sorumlulukları ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

YASA ÇIKARMAK YERİNE DENETİMLER SIKLAŞTIRILMALI

Sağlık Teknikeri Anestezist Tuğrul Demirci, sünnetin mikro cerrahi bir işlem olduğu belirterek bu işlemi gerçekleştirecek kişilerin özel bir eğitimden geçmeleri gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir yasa çıkarması yerine ülke genelinde gerçekleştirilen sünnetleri denetlemesi gerektiğini belirten Demirci, “Sadece doktorlara bu yetkinin verilmesi ile bu sorun aşılmaz. Şuan davalar incelendiğinde büyük bir oranda doktorlar tarafından yapılan sünnetlerde sorun var. Genellikle doktorlar yaptıkları sünnette elektro kotel kullanıyor. Bu da çoğu olayda kangren olayıyla sonuçlanabiliyor.” diye konuştu. Sünnetin özel bir alan olduğunu bu konuda çalışacak bireylere özel bir eğitim verilmesi gerektiğine değinen Demirci, sözlerine şöyle devam etti: “Sadece sünnet yapan doktorlar yetiştirilmesi gerekiyor. Bunu en güzel şu an plastik cerrahi uzmanları gerçekleştiriyor. Aslında yapılan estetik bir işlem. Şu an yapılan hizmetler eğitimsiz yapıldığı için ilerde ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Sünnet için özel bir eğitim açılmalı. Sünnet sayıları çok fazla olduğu için, yetişmiş insan sayımız da az olduğu için yetişilemiyor. Gerçekten eğitimli kişilerin yaptığı sünnet oranı yüzde 5 civarında. Yasa çıkarma yerine yapılan sünnetlerin ciddi oranda incelenmesi ve işinin ehli olanlara ruhsat verilmesi gerekiyor.”

Etiketler: , , , ,

Kategori: Genel, Haberler