Erken Yaşta Büyüme Geriliği

01 Nisan 2014 Devamı

Doğum sonrası büyüme sorunlarının, özellikle doğum öncesi (prenatal) büyüme sorunları ile de bağlantılı olması halinde, çocuğun 8 yaşındaki fiziksel ölçüsü, bilişsel puanı ve akademik başarısının daha düşük olması ile bağlantılı olduğu ortaya koyuldu.

Araştırmacılar büyüme geriliği olan; anne karnında gebelik yaşına göre daha küçük olan; gebelik yaşına göre büyüme geriliğine ilave olarak doğum sonrasında da büyüme geriliği olan ve normal büyüme gösteren düşük doğum tartılı prematüre bebeklerin 8 yıllık büyümesini, bilişsel durumunu, davranış durumunu, sağlık durumunu ve akademik başarı durumunu incelediler.

Büyüme geriliği yeni doğan bebeğin doğum sonrasında yeterli ağırlığa ulaşmaması olarak tanımlanırken, gebelik yaşına göre büyüme geriliği, bebeğin hamileliğin bulunduğu aşamadaki normal büyüklüğe kıyasla daha küçük olması olarak tanımlandı.

İlk analiz grubunda 985 bebek yer aldı. Bunlardan 180’inin 4-36. gebelik haftalarında büyüme geriliği kriterine uyduğu saptandı.

Yapılan çok yönlü analizlerin sonuçları hem gebelik sırasında, hem de doğum sonrasında büyüme geriliği gösteren çocukların 8 yaşına ulaştıklarında her türlü büyüme değişkeni açısından daha küçük oldukları belirlendi.

Ayrıca bu çocukların bilişsel ve akademik başarı puanlarının da daha düşük olduğu görüldü.

Sadece doğum sonrası büyüme geriliği olan çocukların tüm büyüme değişkenleri açısından normal büyüme gösteren çocuklara kıyasla daha küçük oldukları ve önemli ölçüde daha düşük IQ puanları aldıkları görüldü.

Yalnızca gebelikte büyüme geriliği olan ve doğum sonrasında normal şekilde büyüyen çocukların bilişsel ve akademik başarı puanlarının ise normal büyüme gösteren çocuklardan farklı olmadığı belirlendi.

Davranış durumu ve genel sağlık durumu açısından ise dört grup arasında farklılık görülmedi.

Araştırmacılar bu araştırmanın, doğum sonrası tıbbi, beslenmeye ilişkin ve sosyal konuların klinik olarak agresif biçimde yönetilmesinin doğum sonrası büyümeyi normalleştirip normalleştirmeyeceği ve uzun vadeli nörogelişimsel sonuçları etkileyip etkilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymadığını, ancak, erken doğan bebeklerin uzun vadeli gidişinin değerlendirilmesinde doğum sonrası büyüme durumunun da dikkate alınmasının önemini ortaya koyduğunu vurguladılar.

Kategori: Bebeğim, Genel, Haberler