Çocuklarda Tik Hastalığı

12 Haziran 2014 Devamı

Nedeni tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte tiklerin oluşmasında genetik, nörobiyolojik ve nörokimyasal, çevresel etkenler rol oynadığı düşünülmektedir. Beyin kimyasallarından (nörotransmitter) biri olan dopaminin anormal metabolizmasından kaynaklandığına dair dikkate değer kanıtlar bulunmuştur. Tik belirtileri genellikle gerginlik veren bir olay sonrasında artar. Aile ve diğer çevre tarafından yapılan uyarılar ve cezalandırmalar tiklerde artışa neden olabilir. Tiklerin genetik özelliği belirgin olup yakın akrabalarında tikler olan çocuklarda daha sık rastlanır.

Çocuklarda tik hangi yaşlar arasında görülür?

Tikler sıklıkla çocuk ve ergen yaş dönemlerinde başlar. En sık görüldüğü yaşlar 7-12 yaş arasıdır.

Çocukta tikler geçici midir, kalıcı mıdır?
Tikler geçici ya da kalıcı olabilir. Geçici olarak niteleyebileceğimiz tikler çeşitli beden bölgelerinde ortaya çıkan ve bir yıldan kısa bir sürede kaybolan tiklerdir. Bu tik bozuklukları çocuklar arasında oldukça yaygındır. Sağlıklı çocukların %12-14’ünde görülür. Bu tikler 3-10 yaşları arasında daha sık görülür. Eğer bir çocukta bu davranışlar bir yıldan fazla sürerse buna uzun süren tik bozukluğu ismi verilmektedir. Çocuklarda görülen tiklerin büyük bir kısmı erişkin yaşa gelmeden kaybolur, ancak bir kısmında erişkin dönemde de kalıcı olabilir.

Kategori: ÇOCUK HASTALIKLARI, Genel, Haberler