Çalışan Annenin Çocuğu İle İletişimi Nasıl Olmalı?

05 Mart 2016 Devamı

Çocuk ve anne arasındaki iletişimin niteliği çok önemlidir. Anne ve çocuk arasında mutlaka yüksek ve sıcak bir ilişki, iletişim olmalıdır. Anne, çocuğa ilgi, şefkat ve destek göstermelidir. Çünkü çocuğun anneden beklentisi bu yöndedir. Çocuk yeterli ve gerekli ilgi, şefkat ve destek aldığı zaman zaten annesi ile arasında ideale yakın bir iletişim sağlanmış olur.

0-3 yaş aralığındaki bir çocuk annesinden beslenme, altının temizlenmesi ya da uyutulma gibi konularda destek beklerken daha büyük çocuklar artık ruhsal beklentilere de sahip olur. Çocuk bu süreçte annesiyle farklı aktivitelerde bulunma, konuşma ya da duygu paylaşımı beklentisine sahip olur. Anne çocuğunun bu beklentilerini karşılamalıdır. Bu çocuğun ruhsal gelişimi için son derece önemlidir.

Kategori: Çocuk Psikolojisi, Genel, Haberler