Büyük sorunlar çocuk büyümesini engelliyor

18 Ocak 2013 Devamı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, çocukların bedensel olduğu kadar ruhsal açıdan da sağlıklı olmasıyla büyümelerini normal bir seyirde sürdürebileceklerini söyledi.

Büyümenin çocuklar için çok önemli bir sağlık göstergesi olduğunu, bir çocuğun normal bir şekilde büyüyebilmesi için sadece bedensel değil, ruhsal sağlığının da yerinde olması gerektiğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evliyaoğlu, “Ebeveyn kaybı gibi herhangi bir psikososyal sorun yaşayan çocuk, büyümesini durdurur. Bu çocukların büyüme hormonlarının yavaş salındığı saptanmıştır. Buna rağmen bu çocuklar dışarıdan verilen büyüme hormonuna cevap vermezler, ancak psiko-sosyal sorunları düzeltildikten sonra tekrar büyümeye başlarlar” diye konuştu.

Büyümenin, farklı dönemlerde farklı etmenlerden etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, “Süt çocuğu döneminde büyümeyi en fazla beslenme etkiliyor. Çocukluk dönemine gelindiğine büyümede hormonların etkisi daha fazla ortaya çıkıyor. Bu noktada büyüme ve troid hormonlarının etkisini görüyoruz. Ergenlik dönemine gelindiğinde ise büyüme üzerinde cinsiyet hormonlarının etkisi görülüyor” dedi.

“Boy kısalığı ile gelen bir çocukta kısalığın normal mi ya da bir hastalığa bağlı mı olduğunun ayırt edilmesi gerekir” diye devam eden Prof. Dr. Evliyaoğlu, “Ailevi ve yapısal boy kısalıkları gibi normal kısalıklar olabileceği gibi birçok hastalık patolojk (normal olmayan) boy kısalığına neden olabilir. İskelet displazileri dışında patolojik boy kısalıklarında kemik yaşı geri kalır. Büyüme hormonu veya tiroid hormonu eksikliklerine bağlı boy kısalıklarında vücut ağırlığı boya göre fazladır, hatta gövdesel yağlanma artmıştır. Çocukların büyümelerinin izlenmesi çok önemlidir. Boy kısalığının veya büyümede duraklamanın erken tanınması, altta yatan bozukluğun belirlenmesini ve tedavi edilmesini sağlayacaktır. Böylece genel sağlık düzelecek ve büyüme devam edecektir” ifadelerini kullandı

Kategori: Çocuğum, Genel, Haberler