Şizofreni Riskini Artıran Özellikler

01 Eylül 2014 Devamı

Genetik riske ilave olarak şu beş özelliğin bir arada olması şizofreni gelişme olasılığını belirgin ölçüde artırıyor:

· Yakın zamanlarda işlevsel bir gerileme olması
· Olağandışı düşüncelerin fazla olması
· Şüphe/paranoya düzeyinin yüksek olması
· Sosyal bozulmanın fazla olması
.Halihazırda veya geçmişte madde kullanımının olması

Uzmanlar araştırma süresi içerisinde bu özelliklerden iki veya üç tanesine sahip ergenlerin %60 ile %80’inde şizofreni geliştiğini vurguladılar.

Buna karşın Canon ve arkadaşları araştırma kapsamındaki kişilerin tedavi arayışındaki kişiler olduğunu ve dolayısıyla sonuçların genel popülasyona uygulanamayacağını belirttiler. Ancak önbelirtilerin görülmesinden sonraki iki buçuk yıllık sürenin psikoza yol açan beyin değişimlerinin saptanması; psikoz ve engelliliğin gelişiminin yavaşlatılması veya tamamen önlenmesine yönelik girişimlerde bulunulması açısından kritik bir dönem olduğunu vurguladılar.

Kategori: Çocuk Psikolojisi, Genel, Haberler